Styrelsen 2017

 
Ordförande                                        
Linda Söderström                
Fiskaj 406                             
872 98 Kramfors                  
linda.soderstrom@live.se
 
Vice ordförande
Ann-Mari Johansson
kvarnbergsvägen 3
870 16 Ramvik
johansson-annmari@hotmail.com
 
Kassör
Christer Fröberg
el 240
873 91 Bollstabruk
christer.froberg@hsta.se
 
Sekreterare
Ulla Sköld
Gullåsvägen 6A
872 93 Lunde
  
 
 
                                                                    

Skriv till oss